Współpraca międzynarodowa

Współpracę międzynarodową Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej prowadzą:

Pełnomocnik Rektora

prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński

e-mail: biuro@wsas.edu.pl

 

Koordynator Programu Erasmus

Kierownik Studium Języków Obcych

mgr Grażyna Jaszczerska-Zielińska

e-mail: erasmus@wsas.edu.pl

 

Powrót