Władze

Władze Uczelni

Rektor Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński

przyjmuje studentów w każdy wtorek w godz. 16.00–17.00, pok. 11c


Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej

prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński

przyjmuje studentów w każdy czwartek w godz. 16.0017.00, pok. 11c


Dziekan Wydziału Administracji
Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej

prof. nadzw. dr Ryszard Droba

przyjmuje studentów w każdy czwartek w godz. 16.0017.00, pok. 11d


Prodziekan Wydziału Administracji

Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej

dr Maria Burkiewicz

przyjmuje studentów w każdy wtorek i czwartek w godz. 15.0017.00, pok. 11d


Kanclerz Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej

 mgr Joanna Okrasa


Kierownik Studium Języków Obcych

mgr Grażyna Jaszczerska-Zielińska

przyjmuje studentów w każdy czwartek w godz. 16.0017.00, pok. 11d

Powrót