Ważne informacje

W dniu 30.10.br., Dzienakat uczelni będzie nieczynny.


 

Zapraszamy nasze byłe studentki i studentów, którzy do tej pory nie odebrali oryginałów matur i dyplomów uczelni (dot. osób kończących studia w roku 2016/2017 i wcześniej) po ich odbiór do działu PŁATNOŚCI (pok. 13, parter). Dokumenty, PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ, można odbierać najpóźniej do końca listopada 2018r. Po tym terminie zostaną one przekazane do odpowiedniego archiwum, zgodnie z wymogami  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. UWAGA: archiwa nie wydają oryginałów dokumentów, jedynie ich kopie. Kontakt w sprawie dokumentów: pani Ewa Śledziewska, dział PŁATNOŚCI, pok. 13, tel.:  22  619 14 80, w. 23, tel. kom. 513 066 211 w godzinach 10:30-16:00  

Studentów kończących studia w roku akademickim 2017/2018 prosimy o pilny odbiór nowych dyplomów w DZIEKANACIE od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00 (do końca października w czwartki DZIEKANAT jest otwarty do godz. 17:30). Kontakt: 22 619 80, w. 24

Powrót