Ważne informacje

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy,  że dokumentacja studencka przekazana została, według wymogów ustawy Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r., licencjonowanemu przechowawcy akt, który na wniosek udostępnia dokumentację (archiwum nie wydaje oryginałów). W razie potrzeby prosimy o kontakt z:

Archiwa Mazowieckie Sp. z .o.o.

Glina, ul. Lubelska 2 A, 05-430 Celestynów

tel. 22 780 0 900


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku wszelkie sprawy dotyczące byłych studentów obsługiwane są przez dział kwestury (pok. nr 13), po wcześniejszym umówieniu się. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 513 066 211 w poniedziałki i czwartki w godz. 11:00-15:00 lub na adres mailowy kwestura@wsas.edu.pl.

Dotychczasowe numery telefonów i adresy mailowe nie są już aktualne.

Kontakt do likwidatora Uczelni:

Towarzystwo Edukacji Sp. z o.o., ul. KEN 36/112B, 02-797 Warszawa, mail: jokrasa@wsas.edu.pl

 

Powrót