Studia II stopnia

ADMINISTRACJA   plan studiów (profil praktyczny)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku ADMINISTRACJA trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. System kształcenia na studiach drugiego stopnia uwzględnia wymogi przewidziane w efektach kształcenia na kierunku administracja.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji oraz samodzielnego wykonywania pracy zarówno na szczeblu administracji rządowej, samorządowej, jak i w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach i przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami unijnymi i podmiotami krajów członkowskich UE.

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót