Studia I stopnia

ADMINISTRACJA  - plan studiów (profil praktyczny)

Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w urzędach organów administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Pozwalają także na podjęcie pracy w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach. Specjalności pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach. Profil praktyczny studiów daje umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

specjalności:

  • Administracja Rządowa i Samorządowa

  • Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku administracja trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. System kształcenia na studiach pierwszego stopnia uwzględnia wymogi przewidziane w efektach kształcenia na kierunku administracja.

 

Powrót