Studia I stopnia

Już teraz rusza REKRUTACJA na nowe kierunki studiów:

INFORMATYKA STOSOWANA plan studiów (profil praktyczny)

Kierunek, po ukończeniu którego praca czeka na specjalistów IT. Program kształcenia o profilu praktycznym umożliwia uzyskanie w trakcie studiów szeregu kompetencji w zakresie umiejętności. Do wyboru są dwie specjalności:

  • Programowanie systemów i baz danych

  • Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem

Praktyki zawodowe odbywają się w przodujących na rynku firmach informatycznych. Dla studentów wykazujących szczególne uzdolnienia możliwość uzyskania atrakcyjnych staży zawodowych. Kierunek, po którym łatwo znaleźć zatrudnienie.


ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM plan studiów (profil praktyczny)

Kierunek przygotowuje do pracy na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem firmą. Do wyboru dwie specjalności:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem gospodarki turystycznej

  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Pozwalają one na ukierunkowanie zainteresowań i lepsze przygotowanie do podjęcia pracy. Profil praktyczny kształcenia pozwala na odbywanie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach o dobrej pozycji na rynku. Możliwe jest także uzyskiwanie staży zawodowych, które ułatwiają podjęcie pracy.ADMINISTRACJA  - plan studiów (profil praktyczny)

Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje pozwalające na zatrudnienie w urzędach organów administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Pozwalają także na podjęcie pracy w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach. Specjalności pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach. Profil praktyczny studiów daje umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

specjalności:

  • Administracja Rządowa i Samorządowa

  • Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku administracja trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. System kształcenia na studiach pierwszego stopnia uwzględnia wymogi przewidziane w efektach kształcenia na kierunku administracja.

 

Powrót