Rekrutacja studia podyplomowe

WPISOWE 0 zł !!!

Zasady rekrutacji w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej w Warszawie:

Rekrutacja na studia podyplomowe składa się z dwóch etapów:

I. Rejestracji kandydatów

Procedura rejestracji internetowej – logowania składa się z następujących etapów:        

  • Na głównej stronie Uczelni wchodzimy w zakładkę WIRTUALNY DZIEKANAT.
  • Logujemy się, podając imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail. Osoba, która tego dokonała, otrzymuje natychmiast na swój e-mail informację zwrotną z hasłem.
  • Ponownie logujemy się w Wirtualnym Dziekanacie, korzystając z hasła.
  • Należy wypełnić kolejno wszystkie wymagane rubryki Ankiety Osobowej.
  • Drukujemy Ankietę Osobową z Informacją Dodatkową (druga strona Ankiety). Jeśli nie można wydrukować ankiety, proszę dostarczyć komplet dokumentów do działu rekrutacji, a ankieta zostanie wydrukowania dla Państwa w dniu zgłoszenia się do zapisu.

II. Złożenia dokumentów w Dziekanacie Uczelni

W ciągu 7 dni od dnia rejestracji należy złożyć komplet dokumentów:

1. wydrukowaną z Wirtualnego Dziekanatu Ankietę Osobową z Informacją Dodatkową,

2. podanie (pobierz),

3. dyplom licencjacki lub magisterski,

4. kserokopię dowodu osobistego (czytelną) oraz oryginał do wglądu.


Numer konta WSAS:

44 1540 1157 2033 6602 2491 0001

Bank Ochrony Środowiska SA

 

Powrót