Rekrutacja II stopień

WPISOWE 0 zł

Rekrutacja na wszystkie kierunki i stopnie studiów odbywa się w budynku przy ul. Grochowskiej 346/348, pokój 55 (wysoki parter).

Zasady rekrutacji w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej w Warszawie:

Rekrutacja na studia II stopnia składa się z dwóch etapów:

I. Rejestracji Kandydatów

Procedura rejestracji internetowej – logowania składa się z następujących etapów:

1. Na głównej stronie Uczelni wchodzimy w zakładkę WIRTUALNY DZIEKANAT.

2. Logujemy się, podając imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail. Osoba, która tego dokonała, otrzymuje natychmiast na swój e-mail informację zwrotną z hasłem.

3. Ponownie logujemy się w Wirtualnym Dziekanacie, korzystając z hasła.

4. Należy wypełnić kolejno wszystkie wymagane rubryki Ankiety Osobowej.

5. Prosimy dostarczyć komplet dokumentów do działu rekrutacji – ankieta zostanie wydrukowana w dniu zapisu.

II. Złożenia dokumentów w Dziekanacie Uczelni

W ciągu 7 dni po rejestracji należy złożyć komplet dokumentów:

1. wydrukowaną z Wirtualnego Dziekanatu Ankietę Osobową z Informacją Dodatkową,

2. podanie (pobierz),

3. kserokpię odpisu dyplomu licencjata (2 strony) wraz z kserokopią suplementu oraz oryginał do wglądu,

4. 3 fotografie o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle,

5. kserokopię dowodu osobistego (czytelną) oraz oryginał do wglądu.


Numer konta WSAS:

44 1540 1157 2033 6602 2491 0001

Bank Ochrony Środowiska SA

Powrót