Rekrutacja I stopień

WPISOWE 0zł

Zasady rekrutacji w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej w Warszawie:

Rekrutacja na studia I stopnia składa się z dwóch etapów:

 I. Rejestracji Kandydatów

Procedura rejestracji internetowej – logowania składa się z następujących etapów:

  • Na głównej stronie Uczelni wchodzimy w zakładkę WIRTUALNY DZIEKANAT.
  • Logujemy się, podając imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail. Osoba, która tego dokonała, otrzymuje natychmiast na swój e-mail informację zwrotną z hasłem.
  • Ponownie logujemy się w Wirtualnym Dziekanacie, korzystając z hasła.
  • Należy wypełnić kolejno wszystkie wymagane rubryki Ankiety Osobowej.
  • Drukujemy Ankietę Osobową z Informacją Dodatkową (druga strona Ankiety). Jeśli nie można wydrukować ankiety, proszę dostarczyć komplet dokumentów do działu rekrutacji, a ankieta zostanie wydrukowania dla Państwa w dniu zgłoszenia się do zapisu.

 II. Złożenia dokumentów w Dziekanacie Uczelni

W ciągu 7 dni od dnia rejestracji należy złożyć komplet dokumentów:

1. wydrukowaną z Wirtualnego Dziekanatu Ankietę Osobową z Informacją Dodatkową,

2. podanie (pobierz),

3. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu, przy nowej maturze – kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu,

4. 3 fotografie o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle,

5. kserokopię dowodu osobistego (czytelną) oraz oryginał do wglądu.


Numer konta WSAS:

44 1540 1157 2033 6602 2491 0001

Bank Ochrony Środowiska SA

Powrót