Publikacje zwarte

 

Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna równolegle z prowadzeniem zajęć dydaktycznych nastawia się na prowadzenie badań naukowych w obszarze kształcenia i przekazywania wiedzy studentom. Badania te prowadzą pracownicy Szkoły i współpracownicy z innych ośrodków krajowych oraz zagranicznych. Wyniki badań naukowych prezentowane są w cyklicznym wydawnictwie określonym jako seria „Nauka i Wiedza”.

Elementy retoryki i erystyki w przykładach
 
 

Beata Witkowska-Maksimczuk, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2014.

Beata Witkowska-Maksimczuk, Elementy retoryki i erystyki w przykładach, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2014.

 

 Wizje Akademickiego Mazowsza – wyzwania i kierunki zmian
 
 
 
Włodzimierz Okrasa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2013.
 
Włodzimierz Okrasa, Wizje Akademickiego Mazowsza  wyzwania i kierunki zmian, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2013.

Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
 

Teresa Serafin, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2013.

Teresa Serafin, Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2013.


Wiktymizacja społeczeństwa polskiego w świetle badań ogólnopolskich
 
Brunon Hołyst, Ewelina Wojtyra, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2011.

Brunon Hołyst, Ewelina Wojtyra, Wiktymizacja społeczeństwa polskiego w świetle badań ogólnopolskich, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2011.


 Międzynarodowe stosunki polityczne

Andrzej Ziółkowski, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2010.

Andrzej Ziółkowski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Historia, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2010.


Teoria międzynarodowych stosunków politycznych

 

Andrzej Ziółkowski, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2010.

Andrzej Ziółkowski, Teoria międzynarodowych stosunków politycznych, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2010.


Zjawiska patologiczne w relacjach urzędnik – petent

 

Brunon Hołyst, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2010.

Brunon Hołyst, Zjawiska patologiczne w relacjach urzędnik – petent, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2010.


 Administracja publiczna i środowisko

 

Stanisław Śladkowski, Barbara Bonisławska; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2010.

Stanisław Śladkowski, Barbara Bonisławska, Administracja publiczna i środowisko, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2010.


 Praktyczne aspekty metodyczne i formalne

 

Stanisław Śladkowski, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2010.

Stanisław Śladkowski, Praca dyplomowa licencjacka/magisterska, Praktyczne aspekty metodyczne i formalne Poradnik dla studentów, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2010.


 Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego

 

Krzysztof Księżopolski, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2009.

Krzysztof Księżopolski, Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2009.


 Sztuka porozumiewania się. Rola mediów

 

Hanna Milewska, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2008.

Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna równolegle z prowadzeniem zajęć dydaktycznych nastawia się na prowadzenie badań naukowych w obszarze kształcenia i przekazywania wiedzy studentom. Badania te prowadzą pracownicy Szkoły i współpracownicy z innych ośrodków krajowych oraz zagranicznych. Wyniki badań naukowych obwieszcza się w cyklicznym wydawnictwie określonym jako seria „Nauka i Wiedza”.

Powrót