Przyjmowanie prac dyplomowych

Prace dyplomowe będą przyjmowane w dniach 15,16,17 czerwca w Dziekanacie Uczelni.

Powrót