Projekt Badawczy

Schematyczny Opis Procesu Realizacji Projektu TSAPiR:

TRZECI SEKTOR, ADMINISTRACJA PUBLICZNA I ROZWÓJ LOKALNY

[1] Źródło: W. Okrasa, 2007. “Administrowanie Ryzykiem i Interwencje Publiczne: analiza przestrzenna ryzyk społecznych jako narzędzie integracji celów socjalnych i rozwojowych społeczności lokalnej. Administracja i Społeczeństwo, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie, Warszawa 2007.

[1] Źródło: Opracowanie własne (na podstawie Auspos i Kubisch, 2004), W. Okrasa [w:] Administracja i Społeczeństwo, Zeszyt 5, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, w Warszawie, s. 257-318. 2011.

[1] Źródło: Opracowanie własne, por. W. Okrasa, Administracja Publiczna i trzeci sektor. Modele interakcji międzysektorowej w kontekście rozwoju lokalnego (w świetle danych empirycznych. Administracja i Społeczeństwo.… [w:] Administracja i Społeczeństwo, Zeszyt 5, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, w Warszawie, s. 257-318. 2011.


 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU „Trzeci sektor, Administracja Publiczna i Rozwój Lokalny”/TSAPiR

 

 

Powrót