Polecane linki

Osobom zainteresowanym polecamy strony o tematyce europejskiej:

http://polskawue.gov.pl – informacje nt. integracji Polski z UE, prawa UE, wydarzeń bieżących, badań opinii w UE

http://msz.gov.pl – portal Ministerstwa Spraw Zagranicznych

http://ec.europa.eu – portal Komisji Europejskiej

http://publications.europa.eu – Urząd Publikacji Unii Europejskiej

http://eur-lex.europa.eu – dostęp do aktów prawnych UE

http://www.erasmus.org.pl – portal poświęcony Programowi Erasmus

http://frse.org.pl – portal Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (informacje nt. unijnych programów w dziedzinie edukacji)

http://funduszeeuropejskie.gov.pl – portal Funduszy Europejskich

http://ted.europa.eu – internetowa wersja "Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" poświęcona europejskim zamówieniom publicznym

http://coe.int – portal Rady Europy

 

 

Powrót