Plan zajęć i test z języka angielskiego

Plany zajęć do pobrania:

Plan zajęć 1lic

 

Plan zajęć 1mgr

 

W sobotę, 7 października odbędzie się test poziomujący z języka angielskiego (godz. 8.00, sala 111, bud. A). Test jest obowiązkowy dla studentów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej posiadają ocenę z przedmiotu, bądź ukończyli kurs języka angielskiego w innym trybie.

 

Powrót