Opłaty I stopień

OPŁATY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ:

1. Czesne dla studentów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunkach Administracja, Prawo w Gospodarce oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem, przyjętych na studia w roku akad. 2017/2018, wynosi po 1400zł za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty semestr (przy wpłacie jednorazowej), czesne za piąty i szósty semestr wynosi po 1600 zł (przy wpłacie jednorazowej).

Czesne dla studentów studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Informatyka Stosowana, przyjętych na studia w roku akad. 2017/2018,wynosi po 1500zł za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty semestr (przy wpłacie jednorazowej), czesne za piąty i szósty semestr wynosi 1700 zł (przy wpłacie jednorazowej).

Isntnieje możliwość opłat czesnego w miesięcznych ratach (w każdym semestrze).


Rachunek do odbioru po 14 dniach od daty złożenia podania o wystawienie rachunku
Pobierz podanie o wystawienie rachunku


44 1540 1157 2033 6602 2491 0001

Bank Ochrony Środowiska SA
1 Oddział Operacyjny Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa

Powrót