Oferta edukacyjna

Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna kształci na kierunku ADMINISTRACJA, który prowadzony jest na Wydziale Administracji, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na kierunku, INFORMATYKA STOSOWANA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - na poziomie pierwszego stopnia, w systemie studiów niestacjonarnych. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata (sześć semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia niestacjonarne drugiego stopnia trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Specjalności na kierunku ADMINISTRACJA na studiach I stopnia:

  • Administracja Rządowa i Samorządowa
  • Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są naturalnym dopełnieniem wykształcenia wyższego, precyzyjnie skorelowanego nie tylko z własnymi potrzebami, lecz także z potrzebami rynku. Współczesny rynek pracy preferuje coraz bardziej specjalistyczne wykształcenie, które uzyskuje się, w zasadzie, dopiero po studiach, właśnie na studiach podyplomowych. W niektórych sektorach zatrudnienia studia te stanowią bardzo konkurencyjny bilet wstępu. Nasz Uczelnia, reagując na tę sytuację uruchomiła studia podyplomowe w wielu profilach kształcenia.

Są to następujące profile kształcenia podyplomowego:

  •    Podatki w praktyc
  •    Praktyczne zastosowanie prawa w działalności małych i średnich przedsiębiorstw
  •    Kontrola i audyt w administracji publicznej
  •    Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  •    Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
  •    Specjalista zarządzania nieruchomościam

 Studia trwają dwa semestry, w systemie zjazdów przeciętnie dwa razy w tygodniu (sobota, niedziela)

 Osoby zainteresowane prosimy o składanie deklaracji rozpoczęcia takich studiów, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Ponadto chcemy podjąć odpowiednie kroki organizacyjne, tak aby rozpocząć je od nowego roku akademickiego. Przewiduje się około 160–190 godzin zajęć. Na zakończenie studiów absolwent uzyskuje – zgodnie z odpowiednimi przepisami – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat specjalisty z danej dziedziny. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia pierwszego bądź drugiego stopnia, niezależnie od ukończonego kierunku studiów. 
Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje w Dziekanacie Uczelni, tel. 22 619 14 80 wew. 24 lub pod adresem mailowym studiapodyplomowe@wsas.edu.pl
Powrót