Odbiór dyplomów

Dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia  z obron w sem. 2016/2017 lato są do odbioru w Dziekanacie WSAS

Powrót