O Uczelni

O Uczelni
 

     Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie powstała na mocy decyzji nr DSW-3-4001-554/TT/03 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i została wpisana z dniem 20 sierpnia 2003 roku do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod poz. 130. Decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6014-22408-1/WM/12 dokonano zmiany liczby porządkowej na 274.
     Siedziba Uczelni zlokalizowana jest w budynku należącym do Liceum nr LXXII im. J. Jasińskiego przy ul. Grochowskiej 346/348. Tam też mieszczą się statutowe władze Uczelni, jej administracja, jak również prowadzone są zajęcia dydaktyczne.
     Rektorem Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej jest prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński, Dziekanem Wydziału Administracji jest dr Ryszard Droba, a Prodziekanem dr Maria Burkiewicz. Kanclerzem WSAS od chwili powstania Szkoły jest dr Tadeusz Okrasa.
     Uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunkach: Administracja,  Informatyka stosowana, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Kierunek Administracja prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia (magisterskie), na pozostałych kierunkach prowadzone są studia pierwszego stopnia. Ponadto WSAS ma szeroką ofertę studiów podyplomowych. 
     W Uczelni prowadzone są badania naukowe w ramach różnych programów badawczych, co przynosi szereg publikacji książkowych. Uczelnia cyklicznie wydaje "Zeszyty Naukowe". Szkoła jest również organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych. Działają także studenckie koła naukowe oraz Stowarzyszenie Absolwentów WSAS.

 


 

Dewiza naszej Uczelni: "Szkoła przyjazna studentom"

 

Powrót