O Uczelni

O Uczelni
 

     Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie powstała na mocy decyzji nr DSW-3-4001-554/TT/03 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i została wpisana z dniem 20 sierpnia 2003 roku do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod poz. 130. Decyzją nr MNiSW-DNS-WUN-6014-22408-1/WM/12 dokonano zmiany liczby porządkowej na 274.
     Siedziba Uczelni zlokalizowana jest w budynku należącym do Liceum nr LXXII im. J. Jasińskiego przy ul. Grochowskiej 346/348. Tam też mieszczą się statutowe władze Uczelni, jej administracja, jak również prowadzone są zajęcia dydaktyczne.
     Rektorem Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej jest prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński, Dziekanem Wydziału Administracji jest dr Ryszard Droba, a Prodziekanem dr Maria Burkiewicz. Założycielem oraz wieloletnim Kanclerzem WSAS był dr Tadeusz Okrasa. Obecnie Kanclerzem WSAS jest mgr Joanna Okrasa.
     Uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku ADMINISTRACJA na studiach pierwszego i drugiego stopnia (magisterskie). Ponadto WSAS ma szeroką ofertę studiów podyplomowych. 
     W Uczelni prowadzone są badania naukowe w ramach różnych programów badawczych, co przynosi szereg publikacji książkowych. Uczelnia cyklicznie wydaje "Zeszyty Naukowe". Szkoła jest również organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych. Działają także studenckie koła naukowe oraz Stowarzyszenie Absolwentów WSAS.

 


 

Dewiza naszej Uczelni: "Szkoła przyjazna studentom"

 

Powrót