Numer konta Uczelni

44 1540 1157 2033 6602 2491 0001

Bank Ochrony Środowiska SA
1 Oddział Operacyjny Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 72, 04-036 Warszawa


 

Na życzenie Studenta Uczelnia może wystawić rachunek za czesne, który będzie przygotowany do odbioru po 14 dniach od daty złożenia podania o wystawienie rachunku


Pobierz podanie o wystawienie rachunku

Powrót