ABC Kandydata

Jeśli chciałbyś wstąpić w poczet studentów Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie, a nurtują Cię jeszcze wątpliwości związane z tym, czy spełniłeś wszystkie kryteria, przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 • Kiedy odbywa się rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Administracyjno-Społecznej w Warszawie?
  Na semestr zimowy (zajęcia od października) rekrutacja prowadzona jest w terminie od 15 maja do 30 września, natomiast na semestr letni (zajęcia od marca) od 15 stycznia do 28 lutego każdego roku.
 • Kiedy dowiem się, czy zostałem/am przyjęty/a na studia?
  Przyjęcie na dany kierunek studiów następuje w momencie złożenia kompletu dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Ukończyłem studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie). Czy mogę podjąć naukę na studiach podyplomowych?
  Tak. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia nauki na studiach podyplomowych. Oferta kształcenia na studiach podyplomowych jest skierowana do wszystkich absolwentów uczelni wyższych, nie tylko do absolwentów WSAS.
 • Czy zaświadczenie lekarskie jest wymaganym dokumentem w procesie rekrutacji w WSAS?
  Uczelnia nie wymaga zaświadczenia lekarskiego.
 • Ukończyłem studia I stopnia (licencjackie) na innym kierunku niż administracja. Czy mogę kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku administracja i czy będę miał do zaliczenia różnice programowe?
  Nie ma żadnych przeciwwskazań do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na innym kierunku niż licencjat. Nie ma też z tego tytułu żadnych różnic programowych do zaliczenia.
 • Czy mogę płacić czesne w ratach?
  Tak. Terminy wpłat oraz wysokość rat są z góry ustalone.
 • W jaki sposób mogę uiścić opłaty za studia?
  Czesne za studia wpłaca się jedynie na konto Uczelni. Dowód wpłaty czesnego za I semestr nie jest wymagany podczas procesu rekrutacji.

Jeśli nadal masz pytania dotyczące procesu rekrutacji, przyjdź do nas:

Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna
ul. Grochowska 346/348
pokój nr 55

zadzwoń: (22) 619 14 80 wew. 24 
napisz: dziekanat@wsas.edu.pl

 

Powrót